O Možnosti

Časopis netradičního pohledu.

Od původního šmátrání v prostorech zpola neznámých a zraku nepřístupných se posunuje k soustavnému ohledání světa otevřeného pro myšlení, aniž by tak byly nahrazovány smysly a to, o jejich jest.

Samizdatový časopis vycházejíci od r. 1980 (s krátkou přestávkou v r. 1990-1993).

Časopis řeči, významu, obrazů, her; řeči každodenní, básnické, esejistické, kritické, filosofické, významu široce pojaté kultury, k níž patří i to, co je jen obtížně zachytitelné a pro co je hledána kulturní interpretace.

Možnost