Možnost 101 podzim/zima 2007

Možnost 101 - obálka
Číslo: 
101
Motto: 
Jako by se nechumelilo
Anotace: 

Vezměme vážně ty, kdo nejsou konformní, vezměme vážně ty, kdo vyjadřují svůj disentní
názor! Největší nebezpečí pro duševní zdraví člověka je v tom, že řeč zatuhne, přestane
přinášet radost, přestane nést mezery mezi slovy, přestane ukazovat v ohromeném odstupu
od věcí světa a pokryje vše jako ulpívající mastná hmota, jako dusící příkrov. Mrtvá řeč, ve
které se říká „jak to je“, ve mně vzbuzuje mrazení a hnus.
Řeč se nabízí v tom, „jak se dá na svět dívat“, jak se dá to či ono ukazovat, v řeči se dá
naslouchat tomu, co zní. Kdo vidí, vidí nečekané, kdo slyší, slyší neslýchané. Někteří lidé se
ale tváří tak samozřejmě, jako by se nechumelilo, že se nechumelí.

Obsah: 

obsah(Sh): Čím jsme a nejsme 3
Situovanost 4
Rozhovor - avízo 6
Časopis Střední Evropa 7
Občanský institut 8
Z dopisů o trhu 11
Petr Rajlich - geologie 16
Posluchači Meteoru 19
Příloha: Texty sdružení kuřáků
Přestávám číst a jdu poslouchat Meteor

Vydáno tištěně: 
2007
Vydáno elektronicky: 
Prosinec 2007
Elektronická verze: