Možnost 120 zima 2013/2014

obálka 120
Číslo: 
120
Motto: 
Možnost je ze své povahy mimořádná
Anotace: 

„Svět se děje tak, že zdánlivě nevysvětlitelné (náhodné, nepravděpodobné) v něm hraje
podstatnou roli. Víme to, a přece, nepoučitelní, hledáme způsob, jak popsat svět z minulého a bez nás samých.“
Překvapuje vás to? Autora Možnosti neustále. Také proto se snaží psát o tom,co je nesamozřejmé, nepřístupné rozumu, nesamozřejmé:
„Mimořádné přeci není „mimózní„, vytržené ze souvislosti, pravě naopak. Teprve diky
mimořádnému se nám náš život a děni okolo nás může začít jevit jako smysluplný – protože
se nás týká pravě v tom, co se nedá předem odhadnout, vyvodit, očekávat.“
A přitom právě to, co je rozumu v posledku nepřístupné vede rozum dál, než „pouhá racionalita“, zaměřená jen na sebe a předmět, který kontroluje.

Obsah: 

dvě kopy 5
šedesátková soustava 7
mimořádné 8
svět se děje 9
kdy o nic nejde 10
když slova poslouchají 11
Jiřík a havrani 12
naslouchejte 14
doslov 16
pohádky 18
příloha: minivýstava 21
příloha 2: království 27

Vydáno tištěně: 
2014
Vydáno elektronicky: 
Leden 2014
Elektronická verze: