Možnost 133 - léto 2017

obálka 133
Číslo: 
133
Motto: 
Svět je decentralizovaný
Anotace: 

Jak jinak: prázdninové číslo naplněné nadcházejícím podzimem. Svět se jeví rozpolcený jako zadek a na svatého Jindáše, dej si porci guláše. Prázdninové číslo kombinuje filosofické poklesky s chválou marnotratnosti, nic s onehdá, a mimo jiné se vrací i k samizdatovému výběru „Možnost samizdatu“, vydanému na jaře. Překvapí snad pozitivním hodnocením společenské role mainstreamu (jak by ne v porovnání s ideologií).

Obsah: 

Agendy 3
Filosofické poklesky 4
Kůň a krkavci 6
Marnost 8
Marnostratnost 9
Sv. Jindáš 11
Nic 13
Onehdá 17
Samizdat 18
Fandění a programování 19
Svět 21
Mainstream a Gaussova křivka 22
Příloha: Dva dopisy o Možnosti 27
Dodatek: Plýtvám

Nedílnou součástí této Možnosti jsou fotografie drobných plastik Kuby Kabanose Proška, nar. 1986, napsal a needičně šíří též básnické sbírky Střapatej voděv, Modrý voči ve vlastní šťávě, Letím a svítím.

Vydáno tištěně: 
2017
Vydáno elektronicky: 
Srpen 2017
Elektronická verze: