Možnost 142 a půl, léto 2020

obálka Možnost 142
Číslo: 
142
Motto: 
Tvar vyvstává z neurčitosti. A cožpak teprv barvy!
Anotace: 

Jsou doby, kdy se zdánlivě „nic neděje“. Jsou doby naděje – a doby beznaděje.
Nenadálé? Toho bych se nenadál.

Deník pouti po místech, kde není jasné, na kterou stranu se vydá voda, a reflexe doby, kde není jasné, kam se co zvrtne.
A navíc: krásná neznámá. Může letní jedenapůlčíslo slibovat víc?

Ano, může, ještě se zaměřuje na představení /alespoň dílčí/ malíře Františka Doležala při výročí jeho 110 let od narození a při vydání knihy – monografie o jeho životě a díle.

Obsah: 

srpen 2020
------------
Úvod – rozhraní 3
Část 1 – pouť rozvodí 7
Část 2 – František Doležal 30
Obálka a výtvarný doprovod: kvaše FD

Vydáno tištěně: 
2020
Vydáno elektronicky: 
Srpen 2020
Elektronická verze: