Možnost 163 zima-jaro 2024

Číslo: 
163
Motto: 
Nic... a konflikt
Anotace: 

Možná nečekaně je M 163 spojena s konfliktem – jsou Velikonoce a to jen zvýrazňuje aktuální situaci – že bez konfliktu to nejde, že bez konfliktu se jen víc a víc budeme jako přizdisráči courat na pomezí stínu, ve snaze být neviděni.

Konflikt vzniká už tam, kde řekneme „ne“ – nechci být vlastním projektem, nechci být (někomu) prostředkem k čemusi, pokud se chci na něčem podílet, pak chci být prostředníkem, tím, kdo je aktivní, kdo dovede přitakat, ale také se postavit v odporu k tomu, co považuji za nesprávné.
Dávat věcem, co jim patří? Jak rád bych toho dosáhl, jak často v tom selhávám. A jak často se vyhýbám tomu, že to znamená jít do konfliktu.

Ale radovat se – to by mělo patřit ke každodennosti, konflikt sem, konflikt tam.

Obsah: 

Nic ... a konflikt 3
Marnotratnost hříchu nečiní 5
Jarmilin koutek 6
Mír? 7
Druhý díl Augustina 8
Ukradli mi knihu 10
Šejn 14
Prostředek 17
Nejsem něčí projekt 20
Fyzikální okénko 22
Příloha:
Obraz kapitálu
(Létavá férie) 25

Vydáno tištěně: 
2024
Vydáno elektronicky: 
Březen 2024
Elektronická verze: