Možnost 81 zima 2003/2004

Možnost 81 - obálka
Číslo: 
81
Motto: 
V dějinách neexistuje žádné „kdyby“, ale v dějinách je reálně vidět, že budoucnost věcí visí často na vlásku. A nás by ten vlásek měl velmi zajímat.
Anotace: 

Proč se vůbec na dějiny ptáme? Eusebius začal tím, že si zapisoval „starožitnosti“, dávné
události, které pomalu upadaly v zapomnění. Přitom (mimochodem?) zjistil, jaký mají
dějiny kulturní význam. Ale je jeho přístup ještě aktuální? Není naopak zapomnění v
něčem osvobodivé? Musíme se takto ptát, protože zapomnění je daleko aktuálnějším
tématem, než se může na první pohled zdát.

Pojem „Význam“ a kritika postmoderního pojetí kultury a vůbec leccos, co ke kultuře patří:
otázky nad utrpením, poselstvím, dějinami. Odmítnutí „ekonomizace dějin“, které vede k
oslabování významu svobodného jednání.
Základní texty k vlastní interpretaci dějin a kultury, jen lehce načrtnuté téma zapomnění
a první náznak marnosti a staré dobré téma duchovních skutečností, se kterými si leckdo
neví rady, protože ve skrytu duše na jejich skutečnost příliš nevěří a nedovede si ji plně
představit a zapojit do života.
Atd.

Obsah: 

(Sh): Co ve filmu nebylo (Tolkien) 3
Středověká města (Pirenne) 7
Dějiny koncilů 11
Význam (Geertz) 12
Poselství 15
Zapomnění (Bataille, Eusebius a další) 16
Turek za rohem (Evans) 23
1924? Bez komentáře 27
Dějiny? 28
Studentská práce 29
Marnost a loučení 30

Vydáno tištěně: 
2004
Vydáno elektronicky: 
Březen 2005
Elektronická verze: