Možnost 97 zima - jaro 2007

Možnost 97 - obálka
Číslo: 
97
Motto: 
Nemusím všemu rozumět
Anotace: 

Nemusím všemu rozumět. Jsou období, kdy se vše skládá do jednoho obrazu, a jsou
období, která se vyznačují nespojitostí, torzy, nejasnými odkazy a náznaky. Co s tím?
Přeci přijmout to za své!

První světová válka byla tak šílený podnik, tak šílený vůči vojákům všech stran, že už nešla
tímto způsobem vyložit, ospravedlnit. Války se vymkly do absurdity a paradoxně naproti
tomu se pojem nepřítele ocitl v krizi: stal se „psancem“, stigmatizovaný slovem, jako by
ten, kdo má nepřítele, byl sám vinen, protože nezvládl dobře svoji roli, nějak zbytečně
provokoval, nedbal práv druhého být „jiný“.
Je to aktuální? Je to z r. 1927!
Je to až s podivem, jak se některé věci „klubou na světlo“ dlouho, jak dlouhá doba je
mnohdy mezi tím, když je věc vyslovena a pojmenována, a kdy začíná rezonovat, kdy se
stává součástí sdíleného.

Obsah: 

(Sh) : Nemusím všemu rozumět 3
Chomejního perníčky 4
Erasmus, Luther a svobodná vůle 10
Carl Schmitt 14
Benedetto Croce 18
Jakou řečí mluví Rorty se synem 19
Knihy 21
Benedikt XVI., Halík a jedna... 26
Ilustrační foto: Dvě variace na Chomejního perníčky

Vydáno tištěně: 
2007
Vydáno elektronicky: 
Duben 2007
Elektronická verze: