O Možnosti

Časopis netradičního pohledu.

Od původního šmátrání v prostorech zpola neznámých a zraku nepřístupných se posunuje k soustavnému ohledání světa otevřeného pro myšlení, aniž by tak byly nahrazovány smysly a to, o jejich jest.

Samizdatový časopis vycházejíci od r. 1980 (s krátkou přestávkou v r. 1990-1993).

Časopis řeči, významu, obrazů, her; řeči každodenní, básnické, esejistické, kritické, filosofické, významu široce pojaté kultury, k níž patří i to, co je jen obtížně zachytitelné a pro co je hledána kulturní interpretace.

Původně psaný na stroji, od r. 1993 xerox. Formát 19x21 cm, strany psány či tištěny na formát A4 na výšku, po svázání bloku přelepeno obálkou (tištěna na ležato). V letech 1993-2003 formát A3 na výšku, sešitý. Webová verze zpravidla není zcela shodná s tištěnou (mírně kráceno příp. redakčně zpracováváno). Kompletní archiv je pro studium dostupný v knihovně Libri prohibiti a v digitální podobě na www.scriptum.cz

Možnost